Anasayfa

Doktora Çalışmaları Seminerler Dizisi

 

 

 

Konuşmacı

Tartışma Başlığı

 

Tarih

 

Moderatör

 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

Fatih Yıldız

Kant ve Nietzsche Ahlakının Ortak Kökenleri

 

 

17.7.2021

 

Harun Tepe

 

metin, insan yüzü, ekran görüntüsü, grafik tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Umut Eldem

Kant’ın Vicdan Anlayışı ve Refleksif Yargı

21.8.2021

İsmail Demirdöven

metin, insan yüzü, giyim, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Yıldırım Onur Erdiren

Estetik Bağlamında Resim Sanatının Alımlanmasında Özgürlüğün Biçimleri

18.9.2021

İsmail Demirdöven

 

metin, ekran görüntüsü, diyagram, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Metin Demir

Kültürlenmiş Beynin Metafiziği: Çağdaş Beyin Araştırmalarının Kıta Avrupası Felsefesi Açısından Yeniden Ele Alınması

16.10.2021

A. Kadir Çüçen

Dilara Buket Tatar

Doğa Bilimlerinde Yaşanan Gelişmelerin Hukuk Felsefesine Etkisi: Modern ve Postmodern Paradigma Ekseninde Bir Değerlendirme

20.11.2021

Ahmet Ulvi Türkbağ

Melike Belkıs Aydın

Gadamer’in Felsefi Hermeneutik Yaklaşımına Bakış

18.12.2021

Yasemin Işıktaç

Yahya Berkol Gülgeç

Normativite ve Pozitivizm: Pozitivist Geçerlilik ve Bağlayıcılık

19.2.2022

Mehmet Tevfik Özcan

Peyami Safa Gülay

Jacques Derrida’da Edebiyat-Felsefe İlişkisi

19.3.2022

Cengiz Çakmak

Muzaffer Dülger

Hukuka Ekonomik Yaklaşımın Toplumsal Dayanakları

16.4.2022

Tevfik Özcan

Gonca Kuru

Ayrımcılık Yasağının Hukuk Felsefesi Açısından Temellendirilmesi

28.5.2022

Yasemin Işıktaç

Elif Dilan Kara

İnsanın Değeri Işığında Rekabet

18.6.2022

İoanna Kuçuradi

Muhammet Koçakgöl

Pozitivizm ve Yargıcın Etik Rolü

30.7.2022

Gülriz Uygur

Hüseyin Öntaş

Thomas Pogge’nin Sağlık Etki Fonu Önerisini Göç Sağlığı Örneğinde Yeniden Düşünmek

27.10.2023

Gülriz Uygur

Harun Bodur

İskandinav Hukuki Realizmi Çerçevesinde Alf Ross’un Hukuk Kuramı

11.11.2023

Ahmet Haluk Atalay

metin, heykel, ekran görüntüsü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Şeyma Sağdıç

Osmanlı’dan Türkiye’ye Kapitalist Hukuksal Kuruluş: Mülkiyet Ekseninde Bir Değerlendirme

16.12.2023

Nadire Özdemir

Adres:AHMET RASİM SOKAK 8/2, ÇANKAYA 06550 ANKARA TURKEY , TURKEY Tel. : +90 312 440 74 08 Fax: +90 312 441 02 97 e-mail:turkiyefelsefekurumu@gmail.com