Anasayfa ~ TFK Hakkında~ Finansal Tablolar

Genel Kurul Faaliyet Raporu 2013

Türkiye Felsefe Kurumunun 19 Kasım 2011 günü yapılan Genel Kurulundan bu yana gerçekleştirdiği belli başlı etkinlikler şunlardır:
Ulusal Toplantılar
1) Kurumumuzun 2011 yılı İstanbul Semineri, 1 ve 2 Aralık 2011 günlerinde, Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünün evsahipliğinde yapılmıştır. “Felsefe ve Edebiyat” konusunda yapılan bu seminerin Açılış Konuşmaları Hülya Durudoğan ve İoanna Kuçuradi tarafından yapılmıştır. Seminere bir bildiriyle katılan felsefeciler ve bildirilerinin başlıkları şunlardır: İsmail Demirdöven (Edebiyattan Felsefeye/Felsefeden Edebiyata : Albert Camus'den öğrenilebilecek olan…), Hülya Yetişken(Felsefe-Edebiyat İlişkisinin Değeri), Taşkıner Ketenci (Felsefeden Doğan Edebiyat: Sadizm), Güncel Önkal (“Hermann Hesse Yapıtında Bireyin Trajedisi ve Amor Fati), Sevda Şener (Tiyatroda Kahramanın Eylemiyle Gündeme Gelen Değerler), Pınar Kür (Medya Etiğine Farklı bir Yaklaşım:  Edebiyattan Yaşama Uzanan Ahlakî bir Sorgulama), Jale Erzen (Türk Felsefecileri ve Roman), Tuğrul İnal (Gerçeküstücülüğün Felsefesi), Abdullah Kaygı (Felsefeyle Edebiyat Arasındaki Farklı İlişkiler), Yüksel Pazarkaya (Numerik (Sayısal) Estetik ve Metin Çözümleri), Halil Turan (Eskiçağ Edebiyatından Kimi Kahramanlar:  Etik ve Estetik), Gökçe Çataloluk (Sözün Ötesi: Sessizliğin Çeşitli Anlamları  Üzerine), Ahmet Ulvi Türkbağ  (Felsefî bir İdeal Olarak Sherlock Holmes), Kaan Özkan (İktidarın Uysallığı), Ali Taşkın(Edebiyatçı Hume ve Diyalogları), Mustafa M. Dağlı (Felsefe ve Edebiyat), Elis Simson (Edebiyat Nerede Başlar, Nerede Biter?), Yücel Kayıran (Poetik Determinizm), Patrick Roney (WhatRemains to be Said after the End of Art), Lucas Thorpe (Memory and Fiction: Mental Time-Travel and          the Belief-Desire Theory of Action) ve Stephen Voss (The Letter Kills, But the Spirit Gives Life). Oturumlara Zeynep Direk, Harun Tepe, Betül Çotuksöken, Çiğdem Yazıcı, Gülriz Uygur ve Hülya Durudoğan başkanlık etmiştir.
2) 2012 yılı İstanbul Semineri de 29 ve 30 Kasım 2013 günlerinde, Maltepe Üniversitesinin evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. “Etik Değerler ve Eğitimi” konusunda yapılan bu seminerin Açılış konuşmaları Maltepe üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Köymen, Betül Çotuksöken ve Ioanna Kuçuradi tarafından yapılmıştır. Seminere bir bildiriyle katılan felsefeciler ve bildirilerinin başlıkları şunlardır: Betül Çotuksöken (Durum Etiği Bağlamında Değerler ve Eğitimi),  Hülya Yetişken (Etik Değerlerin Eğitimi Sorunu), Güncel Önkal (Değerlerde Devamlılık Sorunsalı),  Sevgi İyi(Değerler Eğitimi ve Bilgi), İsmail Demirdöven(Dostluk Öğretilebilir mi ?), Muttalip Özcan (Etik Değerler Öğretilebilir mi?), Çiğdem Yazıcı (Sokratik Erdemli Duruştan Freirein Ezilenlerin Pedagojisi'ne: Eğitimde Etiğin Rolü), Haluk Erdem (Etik Değerler Eğitiminde Kant'ın Saf Pratik Aklın Metod Öğretisinin Yeri), Halil Turan (Edebiyat ve Değer Eğitimi),Metin Bayrak (Sınıf Arkadaşım Sokrates / Sokratik Yöntemle  Değerler Eğitimi), Mustafa Dağlı (Etik ‘Değerler’ ve Eğitimi: ‘Dışarıdan’ bir  Bakış), Buket Gültepeataç Ayalp  (Gençlerin Etik Değerler Anlayışı), Hasan Bacanlı- Mehmet Ali Dombaycı(Değerler Eğitiminde Boyutlandırma Yaklaşımı), Harry Platanakis (Aristotle on Moral Education), Frank Chouraqui (Teaching Slave Morality). Oturumlara Tüten Anğ, Dilek Yılmazcan, Nurgün Oktik, Nermin Çelen ve Hülya Durudoğan başkanlık etmiştir.
3) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle “Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Çalıştayı” 30-31 Mart 2012 günlerinde Mersin’de yapılmıştır. Çalıştayda “Yükseköğretimde Felsefe: Felsefe Bölümlerinde Lisans Eğitimi, Felsefe Bölümlerinde Yüksek Lisans Eğitimi, Felsefe Bölümü Mezunlarının İstihdamı”, “Felsefe Bölümleri Dışında Felsefe Eğitimi: Hukuk ve İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Eğitimi, Eğitim ve Açıköğretim Fakültelerinde Felsefe Eğitimi”, “Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları ve Felsefe Eğitimi” ve “Genel Değerlendirme” başlıkları altında konuşmalar ve tartışmalar yapılmıştır.
Çalıştayın açılış konuşmaları Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof.Dr.İoanna Kuçuradi, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  K. Suha Aydın ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi Başkanı Prof.Dr. Harun Tepe tarafından yapılmıştır. Çalıştaya Sara Çelik, Şafak Ural, Hülya Durudoğan, Yavuz Kılıç,  Sabri Büyükdüvenci, Kadir Çüçen, Ali Osman Gündoğan, Halil Turan, Betül Çotuksöken, Yavuz Unat, Rahmi Karakuş,  H. Haluk Erdem, İlhan Kutluer, Mehmet Tevfik Özcan, Mustafa Çevik, F. İrem Çağlar, Abamüslim Akdemir, İskender Taşdelen, Mustafa Günay, Saffet Babür,  Mehmet Durman, Sinan Özbek, Hasan Arslan, Kubilay Aysevener, Lokman Çilingir,  Neşet Toku, Hakan Poyraz, İlhan Yıldız, Levent Bayraktar, Hüseyin Subhi Erdem, Bülent Gözkân, Nazile Kalaycı, Ali Taşkın, Adem Asalıoğlu, Cahit Aslan, Şengül Çelik, Engin Delice, Özlem Duvakaya, Bülent Sönmez ve  Arslan Topakkaya konuşmacı olarak katılmıştır. Oturumlara Harun Tepe, Betül Çotuksöken, Yavuz Unat, Hasan Ünder, İbrahim Arslanoğlu, Taşkıner Ketenci ve İoanna Kuçuradi başkanlık etmiştir.
4) Kurumumuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesinin işbirliğiyle, Hierapolis/Pamukkale’de Felsefeye Yolculuk-“Hierapolis’li bir Filozof: Epiktetos” konferansı 2 ve 3 Kasım 2012 günlerinde Denizli’de yapılmıştır. Konferansda “UNESCO Dünya Kültür Mirasında Hierapolis”, “Stoa Felsefesi ve Epiktetos”, “Hierapolis’li Filozof Epiktetos” ve “Değerlendirme Oturumu” başlıklı oturumlarda Celal Şimşek, Betül Çotuksöken, Yusuf Örnek, Bahadır Duman, Halil Turan, Mehmet Akgün, Mehmet Ali Sarı, Geoff Bowe, Mustafa Günay, Birdal Akar, İoanna Kuçuradi, Celal Şimşek, H. Haluk Erdem, Kadir Çüçen ve Taşkıner Ketenci birer konuşma yapmışlar ve oturumlara Harun Tepe, Saffet Babür ve İoanna Kuçuradi başkanlık etmiştir. 
5) 2012 Dünya Felsefe Günü kutlaması, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle, 23 Kasım 2012 günü Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılmıştır. Açılış konuşmaları Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Fatma Bıkmaz, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof.Dr. İoanna Kuçuradi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş tarafından yapılmıştır. Prof Dr. Harun Tepe tarafından başkanlığı yapılan açık oturuma Prof.Dr. Betül Çotuksöken, Prof.Dr. İsmail Demirdöven ve Doç.Dr. H. Haluk Erdem konuşmacı olarak katılmıştır. 
Ayrıca Dünya Felsefe Günüyle ilgili UNESCO’nun üye devletlerine teşvikiyle gençlerin 50 yıl sonra dünyayı nasıl tasarımladıklarını ve özlemlerini kapsayan yazıların toplanarak gömülmesini ve 50 yıl sonra açılmasını önermişti. Kurumumuz üniversitelerin felsefe bölümlerine ve çocuklar için felsefe birimi aracılığıyla lise öğrencilerine böyle bir etkinlik önermiştir. 
6) 7 Nisan-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul’da on oturumluk “Kant Semineri” düzenlenmiştir. Özellikle Kant’ın etiğine yoğunlaşan bu Seminer İoanna Kuçuradi tarafından yürütülmüştür.
7) Kurumumuz ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesiyle yapılan bir protokolle, “Hukuk Felsefesini Hukuk Eğitiminde Güçlendirme”  projesine başlanmıştır. Proje kapsamında, Kurumumuzun Hukuk Felsefesi Birimi konferans, çalıştay ve uluslararası sertifikalı eğitim programı düzenleyecektir. Bununla ilgili olarak 2012 Kasım ayında  “Hukuk ve Etik”le ilgili olarak, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Felsefe Bölümü öğrencilerine yönelik üç çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştayların ilk ikisini Gülriz Uygur üçüncüsünü de Cambridge Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Nigel Simmonds yürütmüştür. Uluslararası yaz okulu sertifika programı ise Haziran 2013’de yapılacaktır.
8) XVI Türkiye Felsefe Olimpiyatı 4 Mart 2012 günü 12 Merkezde yapılmıştır. Kurumumuzun Çocuklar İçin Felsefe Biriminin Başkanı, bu Birimin diğer çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.

Yayınlar
Bu dönemde Kurumumuzca şu kitaplar yayınlanmıştır:
-Martin Heidegger, Hümanizm Üzerine, İki Dilli Çeviri, 2013.
– Ioanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, 2013, beşinci baskı.
– Ioanna Kuçuradi (ed.), Barışın Felsefesi, 2013, ikinci baskı.
Çeşitli Konular
-Bu dönemde bir üyemiz –Evinç Dinçer – vefat etmiştir.
-Bu dönemde yeni üye kabul edilmiştir.
*
Yönetim Kurulumuzun bu raporunu bitirirken, Genel Kurulumuza katılan siz değerli üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, Kurumumuzun bundan sonraki  etkinliklerine de katkılarınızı bekler, saygılar sunarım.
Ioanna Kuçuradi,
Başkan

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayınları

Raporlar 2

Adres:AHMET RASİM SOKAK 8/2, ÇANKAYA 06550 ANKARA TURKEY , TURKEY Tel. : +90 312 440 74 08 Fax: +90 312 441 02 97 e-mail:turkiyefelsefekurumu@gmail.com